[ALBANIAN]

Ne do te kthehemi se shpejti Online dhe te gjithe serverat tane do te jen ne mbrojtje te sulmev te ndryshme deri ne 450 GB..

DDoSS Protection: Pyetja eshte nese keni nevoje per mbrojtje nga anti-DDoS, por ju duhet te dini kur viktima e pare e sulmeve DDoS. imd hosting. eshte e angazhuar per ju qe te mbroje serverin tuaj 24h/24H. kunder te gjitha llojve te sulmeve DDoS, cfaredo kohegjatje dhe madhesie.

Anti-DDoS: Te gjithe serverat e imd-hosting kan mbrojtje nga DDoS attack zbutje ne rast te sulmit (zbutje reaktive).

Anti-DDoS PRO: Abonimi per perdorimin e biznesit te serverit tuaj lejon qasje ne zbutje te perhershem (rregullat e perhershem) dhe Firewall Configuration Network.

Kontakt Admin: fb.com/imdadmins // admin@imd-hosting.com

[ENGLISH]

We will be back online shortly and our server will all be in different DDoSS protection up to 450 GB ..

DDoSS Protection: The question is not whether you need anti-DDoS protection, but you will know when your first victim of DDoS attack. imd-hosting is committed to your side to protect your 24h/24H. project against all types of DDoS attack, whatever their duration and size..

Anti-DDoS: By default, all imd hosting Servers benefit from automatic DDoS mitigation in case of attack (reactive mitigation).

Anti-DDoS PRO: Subscription to the business use of your server allows access to the permanent mitigation (permanent rules) and Firewall Configuration Network.

Contact Admin: fb.com/imdadmins // admin@imd-hosting.com
IMD Hosting //
Besim Fazliu. 26
70000 Kosovė
Tel: (+377) 45 27 33 06
Tel: (+386) 49 39 28 78
http://www.imd-hosting.com
CEO: Dipl.-Ing (GD) DOMANEKU
Bordi Mbikėqyrės: IMD Hosting Team.

direktor, Gentuart Domaneku